دانشکده شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

آرشیو / پایان نامه ها

 
واکاوی درس‎ها و عبرت‎های صلح حدیبیه و صلح امام حسن (علیه ‎السلام)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
واکاوی درس‎ها و عبرت‎های صلح حدیبیه و صلح امام حسن (علیه ‎السلام)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناصر بدرلو توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی در تاریخ 99/11/13 برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/11/15      تعداد بازدید: 56
تحلیل گفتمان های قصه پردازی در عصر صفوی (بامطالعه موردی قصه های ابومسلم نامه، حسین کرد شبستری و کلثوم ننه)
جلسه دفاع از رساله دکتری
تحلیل گفتمان های قصه پردازی در عصر صفوی (بامطالعه موردی قصه های ابومسلم نامه، حسین کرد شبستری و کلثوم ننه)

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مسلم ناصری توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی تاریخ و فرق تشیع برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/10/13      تعداد بازدید: 59
بررسی و تحلیل نگرش امام خمینی از جریان عرفان و تصوف در دورۀ معاصر (1308 تا 1368)
جلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی و تحلیل نگرش امام خمینی از جریان عرفان و تصوف در دورۀ معاصر (1308 تا 1368)

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد رجائی نژاد توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی تاریخ و فرق تشیع برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/10/13      تعداد بازدید: 77
اقدامات فرهنگی امویان و مقابله ی اهل بیت (ع) با آن
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
اقدامات فرهنگی امویان و مقابله ی اهل بیت (ع) با آن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه حسن زاده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/10/10      تعداد بازدید: 37
بازخوانی عقاید شیخیه کریمخانیه معاصر در باب راهنماشناسی بر اساس کتاب ابواب الایمان
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
بازخوانی عقاید شیخیه کریمخانیه معاصر در باب راهنماشناسی بر اساس کتاب ابواب الایمان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرجس مؤمنی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی فرق تشیع برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/10/10      تعداد بازدید: 46
تصحیح و تحقیق  «الرساله السلطانیه الأحمدیه فی اثبات العصمه النبویه المحمدیه»
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
تصحیح و تحقیق «الرساله السلطانیه الأحمدیه فی اثبات العصمه النبویه المحمدیه»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدهادی صفری توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی تشیعه شناسی برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/08/20      تعداد بازدید: 40
کارکردها و اهمیت مقبره ها و اماکن مذهبی اهل حق در استان کرمانشاه
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
کارکردها و اهمیت مقبره ها و اماکن مذهبی اهل حق در استان کرمانشاه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پریسا میرزائی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی تاریخ و فرق تشیع برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/08/20      تعداد بازدید: 36
مضمون شناسی احادیث امام رضا (علیه السلام) در باب امامت
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
مضمون شناسی احادیث امام رضا (علیه السلام) در باب امامت

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه سادات هاشمی قمی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/08/20      تعداد بازدید: 45
معرفی و روش شناسی کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
معرفی و روش شناسی کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدصادق عبداله‌زاده مطلق توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی تاریخ و فرق تشیع برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/08/20      تعداد بازدید: 72
نقش شعرای شیعی عصر حضور در گسترش فرهنگ تشیع با تاکید بر کمیت بن زید اسدی
جلسه دفاع از رساله دکتری
نقش شعرای شیعی عصر حضور در گسترش فرهنگ تشیع با تاکید بر کمیت بن زید اسدی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حمیدرضا بیگدلی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی تاریخ و فرق تشیع برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/08/20      تعداد بازدید: 43
علویان بالکان (تاریخ، عقاید، فرهنگ و ظرفیت های تعامل با امامیه)
جلسه دفاع از رساله دکتری
علویان بالکان (تاریخ، عقاید، فرهنگ و ظرفیت های تعامل با امامیه)

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد قربان‌پوردلاور توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/08/20      تعداد بازدید: 49
شیعه و مسئله قرائت قرآن در عصر حضور
جلسه دفاع از رساله دکتری
شیعه و مسئله قرائت قرآن در عصر حضور

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مجید ابراهیمیان کپورچال توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/08/20      تعداد بازدید: 65
مطالعه تطبیقی آرای سیدمرتضی ره و فیض کاشانی ره در امامت
جلسه دفاع از رساله دکتری
مطالعه تطبیقی آرای سیدمرتضی ره و فیض کاشانی ره در امامت

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای روح اله مهدوی خواه توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/08/20      تعداد بازدید: 65
بررسی سیر تطور نظریه ولایت تکوینی ائمه در تفکر امامیه...
جلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی سیر تطور نظریه ولایت تکوینی ائمه در تفکر امامیه...

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم نرجس ابوالقاسمی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/08/20      تعداد بازدید: 80
مدرسه کلامی شیعه در لکهنو
جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد
مدرسه کلامی شیعه در لکهنو

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمدرضا ملانوری توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/06/26      تعداد بازدید: 104
جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه نیسی، توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی مطالعات تاریخ تشیع برگزار خواهد شد
 

تاریخ انتشار: 1397/07/01      تعداد بازدید: 731
جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبه قاسمی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار می شود

تاریخ انتشار: 1397/06/25      تعداد بازدید: 643
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه مطالعات تاریخ تشیع جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین مصطفوی زاده را برگزار می کند

تاریخ انتشار: 1397/06/21      تعداد بازدید: 509
جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن والی زاده، توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده با همراهی گروه مطالعات تاریخ تشیع برگزار می شود

تاریخ انتشار: 1397/06/19      تعداد بازدید: 379
جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی، با همراهی گروه مطالعات تاریخ تشیع، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طاهره شریف زاده را برگزار می کند

تاریخ انتشار: 1397/06/19      تعداد بازدید: 429
« قبلی  1  2  بعدی »
صفحه
22 نتیجه
دانشکده شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز