دانشکده شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

آرشیو / پایان نامه ها

 
الإتجاه التقریبی للإمام الصادق (ع) فی التعامل الإجتماعی بین الإمامیه و ...
جلسه دفاع از رساله دکتری
الإتجاه التقریبی للإمام الصادق (ع) فی التعامل الإجتماعی بین الإمامیه و ...

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای احمد هاتف المفرجی  توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/06/07      تعداد بازدید: 42
بررسی اعتبار و محتوای اعتقادی زیارات مهدوی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی اعتبار و محتوای اعتقادی زیارات مهدوی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد سرکار خانم زینب حسینی‌نیا  توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/05/23      تعداد بازدید: 45
بررسی دیدگاه اقطاب نعمت اللهیه  نسبت به تشیع از یافعی تا کبودرآهنگی
جلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی دیدگاه اقطاب نعمت اللهیه نسبت به تشیع از یافعی تا کبودرآهنگی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حسن فاطمی  توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/05/23      تعداد بازدید: 67
گزارش، بررسی و نقد کتاب:
جلسه دفاع از رساله دکتری
گزارش، بررسی و نقد کتاب:

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا مسافر توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/04/10      تعداد بازدید: 51
گونه شناسی فعالیت های اصحاب ایرانی ائمه ابناء الرضا (ع)  و نقش آنان در گسترش تشیع
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد
گونه شناسی فعالیت های اصحاب ایرانی ائمه ابناء الرضا (ع) و نقش آنان در گسترش تشیع

جلسه دفاع از رساله ارشد سرکار خانم مینا سادات معینی طباطبایی  توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/04/10      تعداد بازدید: 57
علل اجتماعی و سیاسی مخالفت و دشمنی با امیرمؤمنان علی(ع)  از عصرنبوی(ع)تا پایان دوره امویان
جلسه دفاع از رساله دکتری
علل اجتماعی و سیاسی مخالفت و دشمنی با امیرمؤمنان علی(ع) از عصرنبوی(ع)تا پایان دوره امویان

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای اسماعیل کاظمی زرومی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/03/19      تعداد بازدید: 50
جایگاه فکری مدرسۀ کوفه در شیعه با توجه به اسباب و علل
جلسه دفاع از رساله دکتری
جایگاه فکری مدرسۀ کوفه در شیعه با توجه به اسباب و علل

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای هادی فراهانی نسب توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1400/02/17      تعداد بازدید: 72
رابطه¬ی عمل صالح با پذیرش ولایت اهل بیت (علیهم السلام) از منظر المیزان
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
رابطه¬ی عمل صالح با پذیرش ولایت اهل بیت (علیهم السلام) از منظر المیزان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه عجمین توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1400/02/04      تعداد بازدید: 41
بررسی تحلیلی دیدگاههای قرآن بسندگان ایران در نقد حدیث
جلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی تحلیلی دیدگاههای قرآن بسندگان ایران در نقد حدیث

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سیدحسن هاشمی جزی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/12/28      تعداد بازدید: 49
جریان شناسی شیعیان کویت و مناسبات آنان با حکومت و دیگر مسلمانان
جلسه دفاع از رساله دکتری
جریان شناسی شیعیان کویت و مناسبات آنان با حکومت و دیگر مسلمانان

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مجید کیانی نژاد توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/12/27      تعداد بازدید: 27
نقش هیئت های مذهبی در تحولات سیاسی اجتماعی شهر کرمان از 1304 تا 1395 شمسی
جلسه دفاع از رساله دکتری
نقش هیئت های مذهبی در تحولات سیاسی اجتماعی شهر کرمان از 1304 تا 1395 شمسی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای احمد یعقوبی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی تاریخ تشیع اثنی عشری برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/12/26      تعداد بازدید: 28
تحلیل اصول و راه کارهای دعوت پیامبر اکرم بر اساس مدل های روان شناختی و جامعه شناختی
جلسه دفاع از رساله دکتری
تحلیل اصول و راه کارهای دعوت پیامبر اکرم بر اساس مدل های روان شناختی و جامعه شناختی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای علی علی محمدی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/12/20      تعداد بازدید: 18
تصحیح نسخه خطی کتاب تنویر القلوب اثر محمد بن مرتضی کاشانی به همراه مقدمه و تعلیقات
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
تصحیح نسخه خطی کتاب تنویر القلوب اثر محمد بن مرتضی کاشانی به همراه مقدمه و تعلیقات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا آذرپیکان توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی تاریخ تشیع برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/12/15      تعداد بازدید: 37
بررسی تحلیلی- تطبیقی آراء کلامی امام خمینی  و فیاض لاهیجی
جلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی تحلیلی- تطبیقی آراء کلامی امام خمینی و فیاض لاهیجی

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم رقیه حق شناس توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/12/15      تعداد بازدید: 25
سیر تطور کلام امامیه در مدرسه حلّه
جلسه دفاع از رساله دکتری
سیر تطور کلام امامیه در مدرسه حلّه

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای غلامعباس عشرتی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/11/30      تعداد بازدید: 20
واکاوی درس‎ها و عبرت‎های صلح حدیبیه و صلح امام حسن (علیه ‎السلام)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
واکاوی درس‎ها و عبرت‎های صلح حدیبیه و صلح امام حسن (علیه ‎السلام)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناصر بدرلو توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی در تاریخ 99/11/13 برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/11/15      تعداد بازدید: 117
تحلیل گفتمان های قصه پردازی در عصر صفوی (بامطالعه موردی قصه های ابومسلم نامه، حسین کرد شبستری و کلثوم ننه)
جلسه دفاع از رساله دکتری
تحلیل گفتمان های قصه پردازی در عصر صفوی (بامطالعه موردی قصه های ابومسلم نامه، حسین کرد شبستری و کلثوم ننه)

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مسلم ناصری توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی تاریخ و فرق تشیع برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/10/13      تعداد بازدید: 97
بررسی و تحلیل نگرش امام خمینی از جریان عرفان و تصوف در دورۀ معاصر (1308 تا 1368)
جلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی و تحلیل نگرش امام خمینی از جریان عرفان و تصوف در دورۀ معاصر (1308 تا 1368)

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد رجائی نژاد توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی تاریخ و فرق تشیع برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/10/13      تعداد بازدید: 115
اقدامات فرهنگی امویان و مقابله ی اهل بیت (ع) با آن
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
اقدامات فرهنگی امویان و مقابله ی اهل بیت (ع) با آن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه حسن زاده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/10/10      تعداد بازدید: 64
بازخوانی عقاید شیخیه کریمخانیه معاصر در باب راهنماشناسی بر اساس کتاب ابواب الایمان
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
بازخوانی عقاید شیخیه کریمخانیه معاصر در باب راهنماشناسی بر اساس کتاب ابواب الایمان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرجس مؤمنی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی فرق تشیع برگزار شد.
 

تاریخ انتشار: 1399/10/10      تعداد بازدید: 135
« قبلی  1  2  بعدی »
صفحه
37 نتیجه
دانشکده شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز